مسعود رجوی: قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت است

مسعود رج..." data-socialbacklinks="1" />