سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان – پاریس ۱۰ تیر ۱۳۹۶
سخنرانی مریم رجوی – گردهمایی مجاهدین در آلبانی
سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در گردهمایی بزرگ اسلامی-عربی
سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس زنان در رهبری سیاسی – آلبانی
نجوای مریم رجوی با سمبل زن انقلابی مجاهد خلق اشرف رجوی و سردار کبیر آزادی موسی خیابانی و مجاهدان رکابشان